Tasiusaq


Tasiusaq Tasermiut kangerluaniittumi kangiata, kujataata kitaatalu tungaanut sivingangaatsiartumi qaqqalimmiittumi avannamut sammisortaani kangerlummi qeqertaasaaqqamiippoq.

2016-imi januaarip aallaqqaataanni 41-nik inoqarpoq. Nunaqarfimmiut savaateqarfinnut qanittumiittunut tassa Saputit aamma Nuugaarsuk Kuussuup kommunip tammaarsimaartarfiata eqqaaniittumut attaveqatigiilluartarput. 1933-miilli nunaqarfik savaatilinnik najugaqarfigineqareerlunilu 1960-imi niuertoruseqarfittut pilersinneqarpoq.

Kuussuup eqqaaniittumi orpeqarfiliortoqarlunilu tatsip eqqaani Tasersuup nunaqarfiup avannaata tungaaniippoq Kalaallit Nunaanni pinngortitaassutsimigut orpeqarfituaq.

Inuit illoqarnerlu

Piffissap ingerlanerani aalisarnikkut periarfissat apeqqutaalluinnarlutik innuttaasut amerlassussaat nikerarsimapput. Nunaqarfimmi innuttaasut ikittuinnaaneri peqqutaallutik tunisisoqarpiarneq ajorpoq.

Meeqqat atualertussat ikittunnguupput ukiunilu arfinilinni tulliuttuni atuartut ikileriassangatinneqarput. Tamatuma saniatigut utoqqaat naleqquttunik inissianiinnissaminnut pisariaqartitsilertussat amerliartorput.

Tasiusami ilaqutariinnut ataasiakkaanut illuliortoqarnerusarpoq. Illut pisoqaassusaat apeqqutaalluni pitsaassusaat annikinneruvoq. Taamatuttaaq illut ilaat mikisuararsuupput. Illut arlaannaalluunniit kuuffeqanngilaq. Illut tamakkerlutik kallerup inneranut atassusiligaapput.

Innuttaqassutsip allangorarnissaa ilimagineqanngimmat amerlanerusunik inissialiortitertoqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq. Piffissami pilersaarusiorfiusumi nunaqarfimmi ataasiakkaanik illuliortoqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq. Illutoqqat iluarsaatiinnagassat ullutsinnullu naleqqukkunnaarsimasut iluarsaatat ilaannik taarsersorneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Umiarsualivik inuussutissarsiornerlu

Suliffinni pioreersuni inuussutissarsiornikkut tassaanerupput savaateqarneq, pisiniarfik, atuarfik kommunimiillu nunaqarfimmi allaffeqarfiit kiffartuussiviusut kiisalu takornariaqarneq.

Talittarfik nunaqarfiup kujataata kitaatalu tungaaniippoq. Umiarsuarnut nunaqarfiliartaatinut nunaqarfiup kitaata tungaanut nunamut atasumik talittarfiliortoqarnikuuvoq. Talittarfiup saniatigut kujataata tungaani puttasunik ilioraasoqarsimavoq. Nuna talittarfiliutiinnassallugu naleqqutinngilaq Siunissami nunaqarfimmit kitaata tungaaniit avannaata tungaanut sammisumiit nunamut atasumut talittarfimmut qajannaallisitsisinnaasumik, umiatsiaaqqanut puttasunullu talittarfiliarineqarsinnaasumik assiaqusiussagaanni tulluarnerpaassaaq.

2007-imi tunisassiorfimmi attuuttoornikkut sarfaaruttoqarnerata kingunerisaanik ikuallattoornerullu kingunerisaanik, kallerup inneranut atortorissaarutinik aseruatitertoqarpoq. Kingornalu atorneqaqqinngillat.

Nunaqarfimmi takornariaqarneq ukiuni kingullerni malunnarnerulerpoq. Nunaqarfimmi illut pioreersut atorlugit marlunnik unnuisarfiliortoqarpoq, nunaqarfimmiillu aamma qajartornissamik pisuttuarnermillu aaqqissuussisarneq aallartinneqarluni.

Aammattaaq qeqqussanik panersigassanik qalooraasoqarsinnaanissaa avataanullu pisisartunut tunisassiornerup aallartinneqarnissaa sulissutigineqarnikuuvoq. Tamannalu suli inuussutissarsiutaalluarsinnaavoq.

Nunaqarfimmi puisittoqartarpoq. Upernaakkut Tasermiut kangerluarni eqalunnik kapisilinnillu aalisartoqartarpoq.

Sunngiffik pisortallu sullissiveqarfii

Una toorlugu illut kiffartuussiviusut teknikkikkullu atortorissaarutit takusinnaavatit

Tasiusami savaateqarfinnilu qaninnerusuni mikinerusuneersut kommunip atuarfeqarfiata ataaniittumi nunaqarfimmi atuartuupput. Atuarfik 1 – 7 klassimiit atuartoqarlunilu 25-inut inissaqarpoq. Ukiumi atuarfiusumi 2016-17-imi arfinillit allatsipput. Taamatuttaaq suli atualersimanngitsunut pingasuniit arfinillit angullugit ukiulinnut atualernissamut piareersarfimmiititsisoqartarpoq. Meeqqalli minnerusut ullukkut angerlarsimaffinni paaqqinnittarfinniitinneqartarput. Ukiuni aggersuni atuarfiup allilerneqarnissa naatsorsuutigineqanngilaq.

Nunaqarfiup allaffia nunaqarfiup qiterpiaaniippoq. Nunaqarfiup allaffia B- 1515-imut nuunnikuuvoq.

Illu Sullissivimmi errorsiveqarpoq. Taamatuttaaq uffarnissamut periarfissaqarlunilu marlunnik ataatsimoorfiusinnaasumik ineeraqarpoq. Nunaqarfiup allaffia illu sullivimmiippoq.

Qatserisartoqarfik qanittukkut allilerneqartoq nunaqarfiup qeqqaniippoq. Qatserisartoqarfimmiipput motorinik ingerlatallit qatserinermi pumpet, qatserutit kiiisalu putsumut pulalluni qatserinermi atortut. Pumpip assartorneqarsinnaanissaanut motoritortunik nutaanik biileqarnissaq pisariaqarpoq. Nanortalimmi brandinspektøri qatserisartoqarnermut aqutsisuuvoq.

Nunaqarfimmi tamanut sanaluttarfimmi nunaqarfimmiut umiatsiaaqqamik iluarsaattarnissaannut periarfissaqarpoq. Taamatuttaaq sanaluttarfiup ataani umiatsialiorfiliortoqarsinnaavoq.

Nunaqarfik nammineq tunisassiorfiup qulaaniittumi pisiniarfeqarpoq. Pisiniarfiup ineerai aserfallassimasorujussuupput. Ineeqqallu pioreersut iluarsartuunneqarnissaannut taarsiullugu, nutaanik nunaqarfiup qeqqani immikkoortortaqarfiliortoqarnissaa kissaatigineqarpoq.

Teknik-imut atortut

Una toorlugu nunap assingani teknikkikkut atortorissaarutit takusinnaavatit

Nunaqarfiup kangiata tungaaniippoq elværki, 2011-milu allilerneqarluni. Taamaammat piffissami pilersaarusiorfiusumi allilerisoqarnissaanut pisariaqartitsisoqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq.

Imeqarfik nunaqarfiup kangiata tungaaniippoq. Tasiusami imermut katersuivik nunaqarfimmit 250 meterisut ungasitsigisumiippoq. Tassani kuuit qulaasigut sapusiortoqarsimavoq. Taamatuttaaq ukiukkut erngup apuuffianit sapusiukkamut imertartoqartarpoq. Ukiuni kingullermi imeqarfimmi erngup pitsaassusaa ajornartorsiutaavoq, 2016-illu naalernerani aaqqiissutaagallartussamik ujarlerlutik. Kingusinnerpaamik 2017-imi aggustip aallaqqaataanni Nukissiorfiit imermik pilersuinissamut atortut aaqqissorneqarnissaannut qinnuteqaammik nassiussissapput, taannalu erngup pitsaasuunissaanik qulakkeerinnittussaavoq.

Orsussaarniarfik qulimiguulinnut mittarfiup kujammut kitaata tungaani sinerissap kujataata tungaani, kiisalu talittarfiup kitaata tungaaniippoq.

Tasiusaq tamakkerluni aqqusineqarpoq. Tassanngaanniillu minnerusunik aqquteeraqartiterpoq. Aqquserngit ujaraaqqanik sanaajupput kommunip aningaasaatai atorlugit suliaallutik. Savaateqarfinnut ujaraaraasunik aqquserniortoqarnissaa sulissutigineqarpoq. Piffissamilu pilersaarusiorfiusumi aqquserngup naammissineqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq.

Eqqagassat anartarfikullu imaajarnikut katersoriarlugit kommunip eqqaaveqarfianut assartorneqareeraangata ataatsimoortillugit ikuallanneqarlutillu asserneqartarput. Nunaqarfimmi takornarianit pisummik angalaffigineqartartumi avannaata tungaaniittumi eqqaavissuup inissisimannginnissaa pinerullugu, nunaqarfimmi innuttaasunit kitaata tungaanut nuunneqarnissaa kissaatigineqarpoq. Anartarfikut katersorneqareeraangamik kangerlummut saleqqaarnagit kuineqartarput. Imikoorutit salinneqaratik nunamut kuutsinneqartarput immamullu kussiorneqartarlutik. Piffissap pilersaarusiorfiusup ingerlanerani pisortat aaqqissugaannik kuuffilersuisoqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq.

Iliveqarfik nunaqarfiup qeqqaniippoq. Pisariaqartitsineq naapertorlugu iliveqarfik allilerneqassaaq. Iliveqarfiullu eqqaa allanik suliaqarfigeqqusaanngilaq.

Arsaattarfik nunaqarfiup kangiata tungaaniippoq.

Nunaqarfiup kitaata tungaaniippoq nalunaarasuartaatinut atortorissaaruteqarfik mittarfeerartalik.

Nunaqarfiup kangiatungaaniippoq qulimiguulinnut mittarfik nunaqarfimmut aalajangersimasumik angallassisarnermi atorneqartartoq.

Qulimiguullit mittarfiat, orsussaassiviit aammalu imeqarfiit eqqaat innimigisassanik killiligaapput. Nalunaarasuartaateqarfik asserneqartussaangitsunik killiligisaqarpoq mianerisassaasunik, kiisalu eqqaavik ikuallaavillu illunut qaninnernut naammattumik ungasissuseqartussaapput.

Nunaqarfiup ineriartortinnissaanut pilersaarut

Nunaqarfimmi illunik inissianillu iluarsartuussinissaq pisariaqartitanut aammattaaq utoqqarnut innarluutilinnullu tulluuttunik inissialiortiternissaq pingaaruteqarpoq. Taamatuttaaq ataatsimoorussamik sanaluttarfimmi umiatsialiorfiliortoqarnissaa kiisalu nunaqarfiup qeqqani nutaamik pisiniarfiliortoqarnissaa nunaqarfimmiunit kissaatigineqarpoq. Nunaqarfiup kitaata tungaani inuussutissarsiorfiusinnaasumik talittarfimmut taamatuttaaq umiatsiaaqqat talittarfittaassaanut assiaqutaasinnaasumik nutaamik eqqaavissualiortoqarnissaa kissaatigineqarpoq. Tamatuma saniatigut iliveqarfiup allilerneqarnissaanut pisariaqartitsisoqalissagaluarpat nunaqarfiup kangiata tungaatigut allilerisoqassalluni.

Nunaqarfimmi inuussutissarsiutit pioreersut saniatigut, takornariaqarnikkut inuussutissarsiuteqarnerup ineriartortinneqarnissaanut, tassa takornarianit nunaqarfimmiittunit ulluinnarlugu pisummik angalasoqartarnissaanut kiisalu pisummik angalaniartunut takornariartitsisinnaanermut periarfissaqarnera taakkartorneqarpoq. Taamatuttaaq qeqqussanik katersueriarluni panerseriikkanik tunisassiornissamut kiisalu avataani pisisartunut tunisassiulernissamut periarfissaqarluarpoq.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidOperationException: Value is null.
  at DisPlay.Umbraco.Optional`1.get_Value()
  at COWIPLAN.Website.Controllers.LeafletSurfaceController.GettingJsonValues(String json)
  at COWIPLAN.Website.Controllers.LeafletSurfaceController.Leaflet(Leaflet viewmodel)
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20
System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidOperationException: Value is null.
  at DisPlay.Umbraco.Optional`1.get_Value()
  at COWIPLAN.Website.Controllers.LeafletTableSorterSurfaceController.GettingJsonValues(String json)
  at COWIPLAN.Website.Controllers.LeafletTableSorterSurfaceController.LeafletTableSorter(LeafletTableSorter viewmodel)
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20