Erhverv og beskæftigelse

Inuussutissarsiutit suliffiillu

Inuiaqatigiit kalaallit tamakkerlutik inuussutissarsiornikkut nutaamik tulleriaarisussanngorsimapput - pingaartumik Kujataamiut, pingaarnersiuinikkummi inerisagassat tassaammata aalisarnerup inerisarnissaa malitsigisaanillu avammut tunisassiornerit, kalaallit tuniniaaviinut inuussutissanik naatitanillu tunisassiorneq, takornariaqarneq kiisalu aatsitassarsiornerup iluani periarfissanik inerisaanissaq.

Inuussutissarsiuteqarneq pitsaasoq anguniarlugu aqqutissaasinnaasunillu nassaassarsiornermi kommunip suliassaata pingaarnerit ilagaat aporfiusinnaasut ajornartorsiutaasinnaasullu qulaajassallugit. Innuttaasut illoqarfimmilu inuussutissarsiortut pimoorussinerat akisussaaqataanerallu qulakkeerniarlugu kommunimut piumasaqaat pingaaruteqarluinnartoq tassaavoq suleqatigiinnerup aqqani politikkikkut allaffissornikkullu ammasuunissamik aallaaveqarnissaq.

Piniarneq aamma 3 sømilinik killeqarfiup tungaanut sinerissap qanittuani aalisarneq inuussutissarsiornikkut suli annertuumik pingaaruteqartussaavoq, sualummilli sinerissap avataani 200 sømilit tikillugit killeqarfiup tungaanut aalisarnerup ineriartortinneqarnissaa periarfissaqarluarluni. Tamanna pillugu avammut tunisassiornissamik siunertalimmik issittup imartaani aalisarneq, pisanik nunami suliffissuarnut tikiussisussaatitaanermik piumasaqaatitalik suliffissaqartitsilluartumillu kingunilik, kommunimut inuussutissarsiutitut imminut napatissinnaasutut Kommune Kujalliup isigaa.

Inuussutissalerineq tassaavoq Kujataata ullumikkut piginnaaneqarluarfigileriigaa. Piginnaanerit taakku ineriartorteqqinneqassapput, kiisalu suliareqqiinikkut nutaanillu nassaarsiortarnikkut alliartortitsisoqassalluni. Ukiuni kingullerni savaateqarfinnik matooraaneq unitsittariaqarpoq, savaatilinngortussallu aallartisarnissaat anguniarneqassaaq, taamaaliornikkut Narsami toqoraavimmut toqoragassanik nassiussuineq qulakkeerneqarniassammat. Kujataani nunaateqarnikkut immikkut ilisimasaqarneq inerisarneqassaaq, tunisassianillu nutaaliornikkut ineriartortitsinikkullu siuarsaasoqassaaq, kiisalu savaateqarfiit allisarnerisigut tunisassiat amerlisarnissaat kiisalu nutaanik tunisassiornikkut, soorlu meqqulinnik, nersussuit neqaannik, immummik, tuttuuteqarfinnit naatsiivilerisullu naatsiivianit tunisassiat pilersinniarneqassapput.

Inuussutissarsiutit ineriartorfiusut allat, assersuutigalugu pisuussutinik uumaatsulerineq, siunissami pingaaruteqartorujussuanngortussatut naatsorsuutigineqarpoq. Aatsitassarsiornermut tunngasut kujataani suliffissaqartitsinermut aalajangiisuussaqaat,

suliffiillu amerlaqisut taakkununnga tapertaasussat assersuutigalugu sanaartornermut sullissinermullu suliffeqarfiusut ussagartussaassapput.

Takornariaqarneq, tassa inuussutissarsiut alla ineriartortoq aamma siunissami siuariarfiusussatut naatsorsuutigineqarpoq, tamannalu kommunip illoqarfiinut suliffisaqarnerup tungaatigut annertuumik sunniuteqassaaq, minnerunngitsumik Qaqortup Narsallu akornanni mittarfiup pilersinneqarneratigut, taamaaliornermi kommunip takornariaqanermut atatillugu innuttaasunut kateriffiulissalluni. Savaateqarfinni nunaqarfinnilu takornariaqarneq inerisarneqassaaq, takornariartaassuillu pitsaanerusunik tulattarfeqarnissaat qulakkeerniarneqassalluni.

Aammattaaq qarasaasialerinermi periarfissarpassuit attaveqaammik kabelersuaqalerneratigut pilersimasut suli atorneqanngillat.

Siunissami ineriartorneq tunngavissalersorneqassappat inuussutissarsiutit nutaat kommunimut pilersaarummi siumut isumaliutigereerneqartariaqarput.

Anguniakkat:

Kommune Kujalliup kissaatigisai:

 • Inuussutissarsiornikkut ineriartorneq pitsaasumik atugassaqartitsisoq aallaavigalugu, matumani ineriartorneq aalisarnermik, aalisakkerinermik, nunaateqarnermik uumasuuteqarnermillu, aatsitassiornermik, takornariaqarnermik tunissasiornermillu tunngaveqartillugu.
 • Inuussutissarsiornerup periarfissarititai pitsaasut qulakkiissallugit, piukkunnaateqaruartunik sulisoqarnikkut, nunaminertassaqartisinikkut attaveqaatinik atortorissaarutinillu allanik pissaqartitsinikkut ilinniarnissamullu periarfissaqartitsinikkut.
 • Aningaasaqarnikkut siuariartorneq avatagiisinullu mianerininneq pingaartillugit inuussutissarsiornerup aaqqissugaanerata inerisarnissaa.
 • Aalisakkerineq avammut tunisassiornissamut sammivilik, ukioq kaajallallugu qulakkiikkamik tunisassiofik avataasiorluni aalisarneq pisanik tikiussinissamut pitsanngorsaanissamullupisussaaffiliisoq pilersinneqassaaq.
 • Piujuaannartitsiviusumik aalisarnerup ineriartornermi tunngavigisai tapersersussallugit kiisalu aalisakkanik allanik misileraaneq aallartinneqassallutik.
 • Kujataani illoqarfinni nunaqarfiillu ilaanni aalisakkeriviit nutaat, pingaatumik pitsanngorsaaqqiinerit ukiorlu naallugu ingerlatsinerit pilrsinneqassapput.
 • Kujataata Kalaallit Nunaannut tamarmut nerisassaasivinngortissallugu INUILI-lu qiteralugu Narsaq inuussutissalerinermi qitiusunngortissallugu.
 • Nutaanik pilersitsineq allanillu nunalerinermi nioqqutissiornerit ineriartortissallugit nutaanillu sumiiffinni piukkunnaatilinni naasorissaaffiliornerit.
 • Suliffeqarfinnik nutaanik aallartisaanernut avatagiisillu isumannaatsuutillugit aatsitassarsiornerit iluani suliffinnik pilersitsinerit peqataaffigissalugit.
 • Kujataani suliffeqarfiit aalisakkerinermi aatsitassarsirnermilu sullissisunngortinnissaannut peqataassalluni.
  Inuussutissarsiornermi sullissinerup ineriartortissallugu, tasunga ilaallutik ataqatigiissaarinermut atortorissaarutit nutaaliaanerit.
 • Kommunimi tamarmi takornariartitsineq ataqatigiissoq nukittorsassallugu, pisuinnarluni takornariarnerit, piorsarsimassutsikkut kingorngussaniit umiarsuarmik takornariartaassuarnut, Kujataata nerisassaatai takornariartitsinermut ilanngullugit takornariartitsinermi sammisassatut ineriartortitsinikkut.

Killiffik iliuusissatullu pilersaarutit

Ukiuni kingullerni kommunimi avataasiorluni aalisarnermik inuussutissarsiuteqarneq aallarteqqippoq, peqqutigalugu saarulliit, avaleraasartuut aalisakkallu minnerumaat ataatsimoortut (ass. ammassat il.il.) kommunip avataani aalisarfinni nassaassaalermata.

2015-imi aalisarneq pillugu isumasioqatigiinnermi inuussutissarsiuteqartut attuumassuteqartullu assigiinngitsut inuussutissarsiutip siuarsanissaanut pingaarutillit peqataapput, assinganillu novembarip aallartinnerani 2016 nunaateqarneq pillugu isumasioqatigiittoqartoq, kiisalu 2017-ip aallartinnerani nunami suliffeqarfiit aallartisarneqarsinnaasut pillugit isumasioqatigiittoqassaaq.

Aatsitassarsiornermut tunngatillugu qaqugukkut aatsitassarsiornermik pilersaarusiap inerisarneqartup sinaakkusiussatut atugassarititaasut pisariaqartut angusinnaanerai naatsorsoruminaappoq. Tamanna isumaqarpoq aatsitassarsiornissamik pilersaarutaajumaartussat pilersaarusiornissaannut aallartisarnissaannullu qisuariaateqarnissamut piffissarititaasoq sivikikannersinnaavoq. Nalinginnaasumik naatsorsuutigineqartarpoq pilersaarusiaq imak siuarsimatigisartoq piiaanissamut akuersissut anguneqarsimagaangat kinguninngua piviusunngortinneqarsinnaasarluni. Kisianni ukiuni kingullerni misilittakkat takutippaat pilersaarutinut tamanut attuuttuusariaqanngitsoq.

Tamakku tunngaviusumik periutsit toqqaannartumik suliassamik aalajangersimasumik pilersaarsiornissamik periarfissiisarput. Aallaqqaataaniit sivikitsumik piffissalerlugu pilersaarusiap allannguuteqarnissaanik kalerriisinnaaneq pisariaqarpoq, taamaaliornikkut aatsitassassarsiornermi pilersaarutaaratarsinnaasut pisariaqanngitsumik kinguarsarneqannginniassammata, taamaanngippammi sumiiffimmi pineqartumi aatsitassarsiornerup piviusunngortinneqarnissaa nalorninartorsioratarsinnaammat. Eqaatsumik periusarneq tamanna iliuusissatut pilersaarutip ilisarnaatigissavaa, tassa suliniutini ataasiakkaani immikkut anguniakkat tikivillugit.

Aatsitassarsiornissamik suliniutissat eqqarsaatigalugit misissueqqaarnerit ingerlanneqarput. Suliat tamakku kommunip avannarpasissuani Isortumiit tunumi Kangerlussuatsiamut siammarsimapput. Kommune Kujalleq aatsitassarsiornissami iliuusissanik erseqqissuliornikuuvoq. Aatsitassarsiornissami iliuusissat aqqutigalugit kommunip suliniutaasa aqutamik ineriartornissaat qulakkeerneqassaaq, taamaaliornikkut paasisimasaqassuseq anguniarlugu aammalu nunap ilaani aatsitassarsiornissamik inerisaanissaq sunniuteqarfiginiarlugu.

Killavaani aatsitassarsiornissamut tunngatillugu inuiaqatigiinnut tunngasunut atatitsisinnaanermut nalilersuinerit (VSB) kiisalu avatangiisinut sunniutaasartunut pillugit nalilersuinerit (VVM) aamma piiaanissamik akuerissummik agguaasinissamut tunngatillugu isumaqatigiinniarnerit naammassineqarsimapput, kiisalu isumaqatigiissummik IBA-mik taasamik aallartisarneqarlunik, ukiunilu aggersuni Kuannersuarni piiaanissamut tunngatillugu misissuinerit annertuut ingerlanneqartussaallutik.

Kommune Kujalliup atsitassarsiornermut uuliasiornermullu sammisitanik pikkorissaanermigut ilinniartitseqqinnermigullu annertuumik piginnaanngorsaaqqinnini nangeqqissavaa.

Kommuninut allanut sanilliulluni Kujataa inuussutissalerinikkut siuarsimaneroqaaq, inissimaffillu tamanna suli ineriartortikkusupparput.

Ukiuni kingullerni nunaqarfinni tunitsiivit qassiit namminersortunit pisiarineqarput, nunatsinnullu sammisitanik nutaanik tunisassiortoqalernissaa naatsorsuutigineqarluni.

2015-imi suleriaasissat nutaat suliarineqarput (link), taakkulu kommunip takornarialerisullu namminersortut akornanni ataatsimoorussamik ineriartortitsinnissaat qulakkeerneqassaaq, taamaattumik Destination South Greenland (DSG) 2015-imi pilersinneqarpoq, takornariaqarnermilu iliuusissat anguniakkallu piviusunngortinnissaat anguniarlugu 2016-imi kommunip DSG-llu akornanni kiffartuussinissamik isumaqatigiissut atsiorneqarpoq. Tamanna aqqutigalugu Kujataa ataqatigiissoq takornariassallugulu kajungernartoq, immikkuullarilluinnartunillu neqerooruteqartartoq pilersissallugu kissaatigineqarpoq. Takornariat kujataani nuannersunik misigisaqartinneqarnissaat, periarfissagissaarnissaat kommunitsinnilu takornariagassat kajungernartut paasissutissiisarnerillu pitsaasut qulakkeerneqarnissaat kommunip kissaatigaa. Tamanna takornarialerisut kommunillu qanimut suleqatigiinnerisigut qulakkeerneqassaaq - ataatsimoorussamik ataqatigiissaakkamillu anguniagaqarnikkut Kujataatalu avammut nittarsaanneratigut.

Suliffissaqartitsineq

Suliffissaqartitsiniarneq eqqarsaatigalugu Kommune Kujalleq annertuumik ajornartorsiuteqarpoq, kommunillu suliffissaqartitsinikkut pitsaasumik politikkeqarnissi kissaatigaa, tassani kikkut sulisinnaasut suleqataassapput pilersuinissaminnullu tunngavissaqalissallutik. Anguniagaq pingaarneq tassaavoq sivisuumik suliffissaarusimaneq pinngitsoorniassallugu kiisalu qaninnerusoq ungasinnerusorlu eqqarsaatigalugu suliffeqarfiit sulisussanik pisariaqartitaminnik sulisussaqarnissaat qularnaassallugu.

Suliffissaqartitsinikkut suliniutit atorlugit sulisussat pisariaqartitat pigineqartullu oqimaaqatigiissinneqarnissaat qularnaarniarneqassaaq. Suliffeqarfiit sulisunik pisariaqartitaminnik piumasaqarnerisa iliuuseqarfiginissaat qulakkeerneqassaaq, suliffissaaleqisullu nalinginnaasumik suliffeqalernissaminnut aqqut sivikinnerpaaq atussallugu. Taamaattumik aalisakkerivinni sulisussarsiorneq qaffasinnerpaaffianiitinniarlugu Kommune Kujalliup aalisagartassanik pisassiissutinik tunniussisarnermi politikkikkut sunniiniutit atussallugit kissaatigaa.

Suliaqarfiit/branchit assingusut ilaanni ullutsinni sulisussaaleqisoqarpoq, taamaalisukkullu suliffissarsiortut amerlaqaat, taakkulu piginnaasaat suliffinnut inuttalerneqanngitsunut tulluartuusaratik. Taamaammat Kommune Kujalliup sulisussat piginnaanngorsarneqarnissaannik qularnaariffiusumik ilinniartitaanikkut pitsaasumik politikkeqarnissaq kissaatigaa, taamaaliornikkut aalisakkeriviit amerlasuunik sulisussaqartitsisut kommunimi pilersinneqarsinnaaniassammata.

Anguniakkat:

Kommune Kujalliup kissaatigisai:

 • sivisuumik suliffissaarusimaneq pinngitsoorniassallugu kiisalu suliffeqarfiit qaninnerusoq ungasinnerusorlu eqqarsaatigalugu sulisussanik pisariaqartitaminnik sulisussaqarnissaat qularnaassallugu.
 • at øge samarbejdet med virksomhederne om langtidsplanlægning for beskæftigelsen.
 • suliffissaqartitsineq pillugu ungasinnerusumut pilersaarusiorneq pillugu suliffeqarfiit annerusumik suleqatigineqalissasut.
 • Kommunimi ilinniarfiit pioreersut tapersersussallugit aammalu ilinniartitaanerit nutaat, neqerorutit nutaat kiisalu pikorissarnerit kommunimi ingerlanneqarnissaat kajungernarsassallugu.
 • Ilinniagaqarsimanngitsut 50 tikillugit ukiullit piginnaanngorsaanikkut, soorlu pikkorissaasarnikkut inersimasunillu suliffeqarfimmi ilinniartunngortitsisarnikkut suliniarfigineqarnerat pitsanngorsassallugu.
 • Inuusuttut ilinniartut sapinngisamik amerlanerpaat ilinniakkaminnik naammassinnittarnissaat tapersersussallugu
 • Suliffissaaleqisut qanoq inissisimanermi pilertortumik paasissallugu taamalu sulisinnaassusillit tamarmik sulilersitsinikkut, suliffeqarfimmi ilinniarnikkut, ilinniagaqarnikkut sulinermulluunniit piginnaangorsaqqinnikkut sulileqqinniassammata.
 • Nunaqarfinni imminut pilersortunngornissamut periarfissat tapersersussallugit.

Killiffik iliuusissatullu pilersaarutit:

Kommune Kujalleq inuussutissarsiutini ineriartorfiusuni piginnaasat pisariaqartinneqartussat tunniussinnaajumallugit ukiuni kingullerni assorsuaq piginnaangorsaanermik suliaqarsimavoq. Suliaq naammassisaq ukiuni kingullerni annerusumik aatsitassarsiornermut tunngassuteqarsimavoq, ukiunili aggersuni aalisarnermut saatsikkiartuaarneqassalluni. Avataasiorluni aalisarnermik soqutiginninneq annertusarniarlugu immikkut suliniuteqartoqassaaq, aalisakkerinerullu tungaatigut ilisimalikkat annertusarneqassallutik. Aalisarnermut aatsitassarsiornermullu atatillugu immikkut aallunneqartussat tassaapput taakkununnga tunngatillugu oqaatsinik piginnaanngorsaallunilu pikkorissaanissaq. Pikkorissaanerit sapinngisamik najugaqarfinni ingerlanneqartassapput.

Aatsassarsiornermi pikkorissaanerit piginnaanngorsaanerillu pitsaasumik sunniuteqarsimanerat naatsorsuutigineqarsinnaassaaq, peqqutigalugu Qaqortup Narsallu akornanni mittarfiliornissamut atatillugu aatsitassarsiornermi sulisut immikkut piginnaasaqartut assinginik sulisoqarnissaq naatsorsuutigineqarsinnaammat.

Kommunip najukkani suliffeqarfiit assigiinngitsut piginnaanngorsaanikkut pisariaqartitsinerat arajutsisimanngilluinnarpaa, taamaattumik brancheskolit, Naalakkersuisoqarfiit najukkanilu suliffeqarfiit suleqatigiillutik piareersartassavaat.

Aammattaaq kommunip kissaatigaa takornariaqarnerup iluani najugaqavissut immikkut piginnaasaat ilisimasaallu atorluarniarlugit ingerlaavartumik ilinniartittarnissaannut periarfissat nukittorsassallugit. Taakku najugaqarfimmi pikkorissaanikkut pissapput, taamaaliornikkut takornariaqarnerup isaatitsissutaasinnaanerata qaammaasaqarfigilerneranik kinguneqassammat.

Qaqortoq kujataani ilinniartoqarfiuvoq, kommunilli kissaatigiuarpaa kujatani tamarmi ilinniartitaanerit nukittorsarneqartuassasut, ilinniakkallu suli amerlanerusut pilersinneqassasut. Qujanartumillu maanna INUILI-p ATI Narsamut nuussimavaa, kiisalu Qaqortumi Piareersarfik qitiusumik højskolinut tunngasunik suliaqarfinngorsimalluni. Aammattaaq Campus Kujalliup pilersinneqarnera kommunimut assorsuaq iluaqutaavoq, ingammik Qaqortumi ilinniarfiup allilerneqarnera amerlanerusunillu ilinniartoqalernera eqqarsaatigalugu, ilassutaalu 2015-imi aallartisarneqarpoq, naatsorsuutigineqarlunilu 2017-imi naammassissasoq.

Upernaviarsuk

Kuannersuit