Kulturi sunngiffillu

Kulturi sunngiffillu kommunip ineriartorneranut pingaaruteqarput. Ilaatigut kulturikkut kinaassuseq inuit ataasiakkaat imminnut paasinnittaasiannut pingaaruteqarpoq ilaatigullu kulturikkut sunngiffimmilu sammisassat kujataata nunagiumaneqassusianut pingaaruteqarlutik. Aammattaaq kulturikkut sunngiffimmilu inuunermi kalaallit immikkuullarissusiat erseqqissarneqartarpoq. Kulturikkut sunngiffikkullu inuunerup pitsaassusia anersaakkut inuunermut nukittorsaataasarpoq taavalu innuttaasut aalalluartut tamaani nunaqartuartissinnaallugit nutaanillu kajungilersitsisinnaalluni. Meeqqat, inuusuttuaqqat, inersimasut utoqqaallu kiisalu innarluutillit kulturikkut sunngiffimmikkullu sammisassaqarluarnissaannut kommuni tunngavisseeqataasinnaavoq.

Anguniakkat:

  • Peqatigiiffeqarneq ingerlalluaqqullugu uummarissooqqullugulu tapersersussallugu nukittorsassallugulu.
  • Timersortartut nalinginnaasut unammisartullu nukittorsassallugit.
  • Kulturikkut sammisaqartitsinermut tunngavissaqartitsinikkut kulturikkut inuuneq nukittorsassallugu - tassa eqqumiitsuliortutut saqqummiisarneq (Isiginnaartitsineq, nipilersorneq, qitinneq il.il.) aammalu amernik mersorneq, oqaluttuartarneq, savat meqqulerisarneq sanaluttarnerlu eqqarsaatigalugit.
  • Aningaasaqassuseq peqataasussaqassuserlu naapertorlugit ukiumoortumik nipilersorfiusumik isiginnaartitsiviusumillu kulturikkut sapaatit akunneqartitsisassalluni ullortunersiortitsisassallunilu.
    "Pinngortami kultureqarneq" - asimiinneq pinngortitarlu pillugit siunnersuinerit kalaallit kulturiat naapertorlugu ineriartortissallugu.
  • Katersugaasivinni, atuakkanik atorniartarfinni, katersortarfinni timersortarfinnilu aaqqissuinerit aqqutigalugit kulturimik saqqummiisarneq nukittorsassallugu.
  • Ilaqutariittut inuuneq nukittorsassallugit, kulturikkut ataatsimoorussanik aaqqissuisarnikkut meeqqat, inuusuttut, inersimasut utoqqaallu ataqatigiinnerat nukittorsarlugu.
  • At skabe kulturelle aktiviteter, hvor kommunens byer og bygder kommer tættere på hinanden, og hvor udveksling og videreudvikling af vores kulturelle arv og identitet får udfoldelsesmuligheder. Kommunimi illoqarfiit nunaqarfiillu imminnut qaninnerulissutigisassaannik kulturikkut aaqqissuisassalluni, kiisalu kulturikkut kingornussatsinnik kinaassutsitsinnillu paarlaasseqatigiinneq ineriartortitseqqinnerlu tamatumuunakkut periarfissinneqassallutik.
  • At styrke kulturelt samarbejde med venskabsbyerne i Skandinavien, Færøerne, Island, Canada og U.S.A. og ikke mindst med Inuit (ICC) Skandinaviami, Savalimmiuni, Islandimi, Canadami USA-milu illoqarfittut ikinngutigisat minnerunngitsumillu Inuit (ICC) kulturikkut suleqatigineqarnerat nukittorsassallugu.

Killiffiit iliuutsillu:

Kommune Kujallermi illoqarfiit pingasuusut imartuumik kulturikkut peqatigiiffeqarnikkullu ingerlatsiviupput. Qangaaniilli katersortarfiit kulturikkut sammisarpassuarni qitiusimapput. Illoqarfiit pingasut tamarmik katersortarfeqarput. Aammattaaq Narsami Agenda 21 illoqarpoq Qaqortumilu højskole kulturimut illoqarlun, tassa Puilasoq, assingusunik kulturikkut sammisaqartitsiviusartumik.Aamma Qaqortumi kuup eqqaani innaallagissiorfikup kulturimut illunngortinnissaa kommunip sulissutigaa. Katersortarfiit imminnut pigisutut ingerlasuupput innuttaasullu tunniusimanerannik tunngaveqarlutik.

Illoqarfinni pingasuni tamani katersugaasiveqarpoq taakkulu kulturikkut oqaluttuarisaanermik nalinginnaasumik saqqummiiviusarnermik saniatigut kulturikkut saqqummiisarnernik allanik sammisaqartarlutik, soorlu eqqumiitsulianik saqqummersitsinernik pisunillu allanik. Aammattaaq illoqarfinni atuakkanik atorniartarfiit siammasissumik kulturimik sammisaqarfittut atorneqartarput atuakkanik atorniartitsisarnerup saniatigut allaasunik sammisaqartitsisarnermikkut.

Eqqumiitsulianut katersugaasivivinnik Kommune Kujallermi soqanngilaq, kulturikkulli sammisaqarfissanik pitsaanerusunik kommuni pilersitsiniarluni ukiuni qassiinngortuni Qaqortumi kulturikkut sammisaqarfiusumik naluttarfiliornissamik sulissuteqarsimavoq. Taama ittoq naluttarfiup saniatigut saqqummersitsisarfeqarluni, filmertarfeqarluni, timersortarfeqarsinnaavoq ullumikkut kommunip pigisaanit pitsaanerusunik. 2009-imi titartaasartunik unammisitsineq aallaavigalugu titartagaq ajugaasutaasoq piviusunngortinniarlugu sulissutigineqarpoq.

Illoqarfinni pingasunissaaq timersorfissaqarpoq soorlu timersortarfinnik, atuarfimmi ininik kiisalu arsaattarfinnik (sioraasunik). Aammattaaq Alluitsup Paani timersortarfeeraqarpoq. 2010-mi Kalaallit Nunaanni ivigaasalinnik arsaattarfiit siullersaat Qaqortumi atoqqaartinneqarpq inuusuttunillu arsarnikkut assorsuaq siuaallaatigineqarluni. Illoqarfinni amerlanerusuni ajornanngippallu nunaqarfinni annerusuni arsaattarfinnik taama ittunik sanasoqarnissaanik suliniutaajuarsinnartunut kommune tapersersuivoq.

Imaani sunngiffimmi sammisat aamma Kujataani pingaaruteqaqaat. Illoqarfinni pingasuni umiatsiaatillit peqatigiiffeqarput sunngiffimmilu angallatit umiarsualivissaqarnissaannik pilersaarusiornermut kommuni tapersersortaasarluni. Qaqortumi aamma qajartortartut peqatigiiffeqarput umiarsualivimmi illuaraateqarlutik qajartornerlu sunngiffimmi sammisatut nuannersutut kulturimillu attassinertut ataavartinneqarluni.

Illoqarfinni pingasuni kiisalu Alluitsup Paani inuusuttut sukisaarsaartarfeqarput. Tassani kulturikkut inuuneq sorlalerneqartarpoq. Tassalu ilaatigut klubbit aallaavigalugit Kujataani inuusuttut nipilersorumatussusiat aallarnerneqarsimavoq. Illoqarfinnissaaq pingasuni nunaqarfinnilu ataasiakkaani unnukkut atuartitsinermi sunngiffimmi atuartitsinikkut pisariaqartitat naammassineqartarput kiisalu soorlu ammerinikkut, ujaqqanik silisinikkut qitinikkullu kulturimik saqqummiisarneq annerulersimalluni.

Nunaqarfinni kulturikkut sunngiffimmilu sammisat atuarfinnik illunillu sullivinnik aallaaveqarnerusarput. Aamma nunaqarfiit ataasiakkaat katersortarfeqarput nunaqarfiillu amerlanerit arsaattarfeqarlutik. (link til bygdeskema med faciliteter).

Kulturikkut sunngiffimmilu sammisaqarnerup nunanut allanut tunngasortaa illoqarfiit ikinngutigiit suleqatigiinnerisigut annertuumik ingerlanneqartarpoq. Kommuniusimasut pingasut illoqarfittut ikinngutiminnut suleqateqarluarsimapput Kommune Kujallermiit kingornunneqarsimasumik kommunimullu nutaamut naleqqussarneqarsimasumik. Taamalu illoqarfittut ikinngutigisatoqqat akornanni inuusuttut akornanni atuarfiit aqqutigalugit paarlaasseqatigiittoqartarpoq kiisalu kulturi eqqarsaatigalugu eqqumiitsuliortut, erinarsoqatigiit kulturimillu allatigut sammisallit akornanni paarlaasseqatigiittoqartarluni.

Narsaq

GU - Qaqortoq