Siulequt

Siunissami kommunip ineriartornissaa pillugu isummerniarnitsinni kommunimut pilersaarut Kommune Kujallermi kommunalbestyrelsimi sakkusaraarput pingaaruteqaqisoq. Kisiannili innuttaasunut, inuussutissarsiortunut allanullu tamanut kommunip siunissaanik ilusilersueqataarusuttunut pingaarutilittut isigaarput. Siunissamut assigiimmik pilersaaruteqarnitsigut "nusukaqatigiissinnaavugut" - kommunalbestyrelsi killissarititaasunik pisariaqartunik pilersitsissaaq taavalu innuttaasut inuussutissarsiortullu killiliussanik taakkuninnga immersuisinnaapput pilersaarutillu piviusunngortinniarneranut peqataallutik.

Siunissami kommunip ineriartornissaa pillugu isummerniarnitsinni kommunimut pilersaarut Kommune Kujallermi kommunalbestyrelsimi sakkusaraarput pingaaruteqaqisoq. Kisiannili innuttaasunut, inuussutissarsiortunut allanullu tamanut kommunip siunissaanik ilusilersueqataarusuttunut pingaarutilittut isigaarput. Siunissamut assigiimmik pilersaaruteqarnitsigut "nusukaqatigiissinnaavugut" - kommunalbestyrelsi killissarititaasunik pisariaqartunik pilersitsissaaq taavalu innuttaasut inuussutissarsiortullu killiliussanik taakkuninnga immersuisinnaapput pilersaarutillu piviusunngortinniarneranut peqataallutik.

Kommune Kujallermut pilersaarutissatut siunnersuut manna misissuataaraani periarfissarpassuit nassaarineqarsinnaapput. Taakku Kujataani inuiaqatigiinnik soqutiginartunik ingerlalluartunillu periarfissarpassuaqarnitsinnut ersiutaapput - tassami nunatta nerisassaasivigaatigut, aatsitassaqarpugut siunissami atorluarneqarsinnaasunik, avatangiisivut alianaatsorsuupput, kulturikkut oqaluttuassartaqarluta soqutiginartumik kiisalu siunissami ineriartorfissaqarluartunik nunaqarfeqarlutalu illoqarfeqarluta. Kommunimullu pilersaarut immini naammanngilaq.

Kommunimut pilersaarut ineriartornermi periarfissaasunik killissanillu ersersitsisuuvoq - periarfissat taakku kommunalbestyrelsimit, innuttaasunit inuussutissarsiortunillu timitalersussavavut.

Taanna kommunimut pilersaarutini digitaliusuni ”kinguaariit” aapparaat. Taamaattumi internettimut attaveqaraanni tamatigut pissarsiarineqarsinnaavoq. Taamaammat qarasaasiat nalaannut alloriarujussuarpugut. Ilisimavarput angerlarsimaffiit ilaat internetseqanngimmata, taamaammat kikkut tamarmik qarasaasiamut periarfissaqarnissaat, immaqa nunaqarfiup allaffiani imaluunniit atuagaateqarfinni illoqarfinniluunniit pingasuni kommunip allaffiini tamani, kommunip isumaginiarpaa. Aamma nittartakkap misissuataarnissaanut ilitsersuisinnaasunik sulisoqassaaq.

2016-imi novembarip ulluisa 24-anni kommunalbestyrelsip ataatasimiinnermini Kommune Kujallermut Kommunimut pilersaarut 2017 – 2028 akuersissutigaa. Maanna kommunimi innuttaasut, peqatigiiffiit aamma namminersorlutik inuussutissarsiuteqartut…. Kommunalbestyrelsip kissaatigaa.

Jørgen Wæver Johansen

Kommune Kujalleq

Borgmesteri


Narsaq

Qaqortoq

Nanortalik