Kommuneplan
2017-2028
Kommune Kujalleq

Den 1. januar 2009 blev kommunerne Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq slået sammen til storkommunen Kommune Kujalleq. Inden da havde alle tre kommuner hver sin kommuneplan, som regulerede udviklingen i de tre kommuner. Med kommunesammenlægningen blev der, på baggrund af de tre kommuneplaner, udarbejdet en ny fælles Kommuneplan 2011-2022. Det er den kommuneplan der hermed foreslås revideret til Kommuneplan 2017-2028.

Forslaget er fremlagt i offentlig høring fra 5 december 2016 frem til 10. februar 2017 og i denne periode kan borgere, inter­es­seorganisationer, foreninger, erhvervsliv og andre komme med forslag, indsigelser eller bemærkninger til forslaget. Kommunalbestyrelsen har derefter forholde sig til de indkomne indsigelser og bemærkninger og vedtage kommuneplanen endeligt.

Kommuneplanen har en tidshorisont på 12 år, men skal revideres hvert 4. år. Dertil kommer at kommune­pla­­nen løbende kan ændres ved udarbejdelsen af kommuneplantillæg. Disse vil ligeledes blive fremlagt i offentlig høring.

Kommuneplanen er den overordnede ramme for udviklingen i kommunen. Den rummer ud over visioner og hovedstruktur, de overordnede målsætninger for udviklingen på kommunens forskellige ansvarsområder: erhvervsudvikling og beskæftigelse, boligbyggeri, sociale forhold, kultur og fritid, undervisning og pasning og forsyning og miljø – disse ses under menuen ”Målsætninger” og dels konkrete områdebestemmelser for byggeri og anvendelse i de forskellige delområder i ”Byer og bygder” og ”Det åbne land”. Sidst på hjemmesiden er der oplysninger om arealtildelinger, baggrundsmateriale og øvrigt planmateriale.